Meditation

Välkommen att lyssna till vackra, vägledda meditationer med kärleksfullt budskap från Himlen

Meditation: Katrin Hilding
Musik: R. Eek

Helande meditationer

Välkommen att lyssna till vackra, vägledda meditationer. För nybörjare eller vana som gör ett andligt inre arbete. När vi tystar våra tankar får vi möjlighet att hitta tillbaka till vårt inre lugn. I meditationen kan vi återknyta och fördjupa kontakten med oss själva och det Gudomliga.

I'm still here - R. Eek

I'm still here - R. Eek

Himmelska glimtar

Om meditation

Vi har alla en medfödd förmåga att bearbeta tankar och känslor men i en tillvaro där vi får allt mindre tid över blir vi stressade och okoncentrerade. Meditation är ett sätt att ge sig själv ett dagligt utrymme till bearbetning av intryck på alla plan.

I meditationen vilar du djupt i vaket tillstånd och hämtar ny kraft. Du avskärmar dig en stund från världens brus och vänder dig inåt. Du får mer energi, bättre sömn, lättare till skratt, ökad koncentrationsförmåga och bättre självkännedom. Du blir balanserad och lugn. 

Varför är det bra med meditation?

Vi behöver mer än någonsin avsätta tid för oss själva i en stressig vardag för att kunna hitta tillbaka till vårt inre lugn. När vi tystar våra tankar och ställer alla yttre omständigheter utanför, kan vi återknyta och fördjupa kontakten med oss själva. Det är alltså inget mystiskt, det handlar bara om oss själva och vårt inre. Meditation kan också användas som avspänning, mental träning, eller inför situationer som kräver koncentration. Vi får ökad självkännedom och möjlighet till andligt inre arbete där vi kan avslöja illusioner, bemästra emotionella och mentala energier samt komma i kontakt med det Gudomliga.

Vad är meditation?

Meditation är djup vila i vaket tillstånd. Forskare har gjort mätningar av hjärnvågor i olika tillstånd. Betavågor som är snabba och korta har vi i vaket tillstånd. Alfavågor som är lite långsammare har hjärnan när vi är avspända, kreativa och är i lätt meditation. I djup meditation har vi de mycket långsamma Thetavågorna. Det är fysiskt läkande vågor där inströmningen av intryck från vårt nervsystem minskar. Serotoninvärdet ökar, vilket gör oss lyckligare och gladare! I detta tillstånd kan bearbetning av känslor och upplevelser ske på ett djupare plan.

Man kan också se positiva beteendeförändringar, då vi under meditation kan släppa taget om vårt logiska, kritiska sinne för att istället öppna upp vårt hjärta och få större empati. Man får lättare att utnyttja hjärnans kapacitet och får då en snabbare inlärning när höger hjärnhalva är mycket aktiv. Forskare har sett hos dem som mediterar ofta och regelbundet att de långsamma Thetavågorna dröjer sig kvar längre efter meditationen och alltså också de positiva effekterna. Nybörjare hade Thetavågor bara under meditationen.

Fler positiva effekter

Meditation påverkar hälsa och välbefinnande. Musklerna slappnar av, andning och puls blir långsammare och blodtrycket sjunker. Vi blir mer kreativa, klartänkta och intuitiva eftersom höger hjärnhalva stimuleras. Vid regelbunden meditation kan skador som långvarig stress orsakat, få möjlighet att läkas.

Av meditation får vi en utökad medvetenhet, koncentration och närvaro. Vi får mer energi, blir lugnare och får lättare till skratt.
Vi skapar inte onödiga konflikter omkring oss utan tvärtom minskar vi andras stress genom att vara avspända. Sömnen blir bättre, vi blir känsligare för kroppens signaler och får sänkt ångest. Vi blir bättre på att lyssna och uppfatta andras behov. När man upptäckt meditation och praktiserar regelbundet blir det en ny positiv livsstil.

Skapa en vana

Hitta en skön och lugn plats där du får vara ostörd under meditationen. Stäng av telefonen och be andra respektera din stund av lugn och återhämtning. Tänd ett ljus om du vill. Sitt upp (så somnar du inte) i skön ställning med händerna vilande i knät. Öppna ditt hjärta, lyssna på och visualisera till de vägledda meditationerna. 

Lycka till!