Integritetspolicy

Ljusa stunder har alltid värnat om kundernas personliga integritet. I och med införandet av GDPR ( EU:s dataskyddsregler) 2018-05-25 är hanteringen av personuppgifter anpassad enligt denna. Den här integritetspolicyn beskriver hur uppgifterna kommer in, vilka uppgifter som lagras, varför de lagras, hur de lagras och hur man som kund kan åberopa sin rätt att bli glömd, d.v.s. borttagen ur register.

Ljusa stunder är personuppgiftsansvarig för de uppgifter som lagras.

Hur får Ljusa stunder in uppgifterna?
• Via BokaMera
Här kan du boka tid hos Ljusa stunder. Du lämnar namn, e-post, telefonnummer och meddelande i samband med bokningen. Läs mer om sekretess hos BokaMera.

• Via Payson
När du betalar via Payson.
Läs mer om integritet och säkerhet hos Payson.

• Via ljusastunder.se
I  kontaktformuläret under rubriken ”kontakta mig” på hemsidan kan du ge dina kontaktuppgifter, namn, telefonnummer och e-post, för att komma i kontakt med mig. De skickas som mail till mig. De raderas efter ev. bokad session eller efter att jag läst det.

• Mail och sms raderas efter ev. bokad session eller efter att jag läst det.

• Readingar och andliga budskap som jag delger dig under en session sparas endast i pappersform och är inlåsta. De sparas som längst i 6 mån.

• För att prenumerera på Ljusa stunders nyhetsbrev kan du ge dina kontaktuppgifter, namn och e-post, för att få mail med marknadsföring. De lagras hos MailChimp. Du finns med på maillistan tills du väljer att avprenumerera eller kontaktar Ljusa stunder för att tas bort.

Varför lagrar Ljusa stunder personuppgifter?
För att kunna administrera din bokning. För att kunna ge den bästa sessionen vid varje tillfälle och för uppföljning. För kommunikation med kunder.

Uppgifter som krävs enligt bokföringslagen måste sparas i 7 år.

Ljusa stunder delar inte uppgifterna med någon tredje part utom då det finns lagkrav som t.ex för bokföring.

Du har rätt att få ta del av alla uppgifter som lagrats om dig. Du har också rätt att begära att alla uppgifter som finns om dig tas bort. Men även där finns lagkrav som kan göra att vissa uppgifter måste sparas viss tid.

Vill du läsa mer om vad GDPR-lagen innebär? Klicka här