0708-378736 info@ljusastunder.se

Vägledda meditationer

Vi har alla en medfödd förmåga att bearbeta tankar och känslor men i en tillvaro där vi får allt mindre tid över blir vi stressade och okoncentrerade. Meditation är ett sätt att ge sig själv ett dagligt utrymme till bearbetning av intryck på alla plan.

I meditation vilar du djupt i vaket tillstånd och hämtar ny kraft. Du avskärmar dig en stund från världens brus, vänder dig inåt och lyssnar till din inre röst. Du får mer energi, bättre sömn, lättare till skratt, ökad koncentrationsförmåga och bättre självkännedom. Du blir balanserad och lugn.

 

Meditation Katrin Hilding, Musik Ronald Eek
Upphovsrätt och Copyright © Ljusa stunder

Ljusa stunders kanal på YouTube

Rosmeditation

Hjärtats medvetenhet 14 min

Solmeditation

Kärlek & frid 18 min

Varför skall vi meditera?

Vi behöver mer än någonsin avsätta tid för oss själva i en stressig vardag för att kunna hitta tillbaka till vårt inre lugn. När vi tystar våra tankar och ställer alla yttre omständigheter utanför, hör vi vår inre sanna röst som vägleder oss i livet. Vi återknyter och fördjupar kontakten med oss själva. Det är alltså inget mystiskt, det handlar bara om oss själva och vårt inre. Meditation kan också användas som avspänning, mental träning, eller inför situationer som kräver koncentration. Vi får ökad självkännedom och möjlighet till andligt inre arbete där vi kan avslöja illusioner, bemästra emotionella och mentala energier samt komma i kontakt med det Gudomliga.

 


Vad är meditation?

Meditation är djup vila i vaket tillstånd. Forskare har gjort mätningar av hjärnvågor i olika tillstånd. Betavågor som är snabba och korta har vi i vaket tillstånd. Alfavågor som är lite långsammare har hjärnan när vi är avspända, kreativa och är i lätt meditation. I djup meditation har vi de mycket långsamma Thetavågorna. Det är fysiskt läkande vågor där inströmningen av intryck från vårt nervsystem minskar. Serotoninvärdet ökar, vilket gör oss lyckligare och gladare! I detta tillstånd kan bearbetning av känslor och upplevelser ske på ett djupare plan.
Man kan också se positiva beteendeförändringar, då vi under meditation kan släppa taget om vårt logiska, kritiska sinne för att istället öppna upp vårt hjärta och få större empati. Man får lättare att utnyttja hjärnans kapacitet och får då en snabbare inlärning när höger hjärnhalva är mycket aktiv. Forskare har sett hos dem som mediterar ofta och regelbundet att de långsamma Thetavågorna dröjer sig kvar längre efter meditationen och alltså också de positiva effekterna. Nybörjare hade Thetavågor bara under meditationen.

 


Fler positiva effekter

Meditation påverkar hälsa och välbefinnande. Musklerna slappnar av, andning och puls blir långsammare och blodtrycket sjunker. Vi blir mer kreativa, klartänkta och intuitiva eftersom höger hjärnhalva stimuleras. Vid regelbunden meditation kan skador som långvarig stress orsakat få möjlighet att läkas.
Av meditation får vi en utökad medvetenhet, koncentration och närvaro. Vi får mer energi, blir lugnare och får lättare till skratt.
Vi skapar inte onödiga konflikter omkring oss utan tvärtom minskar vi andras stress genom att vara avspända. Sömnen blir bättre, vi blir känsligare för kroppens signaler och får sänkt ångest. Vi blir bättre på att lyssna och uppfatta andras behov och åsikter. När man upptäckt meditation och praktiserar regelbundet blir det en ny positiv livsstil.

 


S
kapa rutin och vana

Hitta en skön och lugn plats där du får vara ostörd under meditationen. Stäng av telefonen och be andra respektera din stund av lugn och återhämtning. Tänd ljus och rökelse om du vill. Sitt upp (så somnar du inte) i skön ställning med händerna vilande i knät. Lyssna på och visualisera till de vägledda meditationerna. Lycka till!